Benvinguts de nou!

Hola a tots i a totes,
benvinguts/des al curs 2012/13, amb un poc de retard,
Esper que vosaltres, nous alumnes de 5è, vos familiaritzeu aviat amb el maneig del bloc i que vos serveixi per fer un seguiment del que feim a classe.
Maria

dimecres, 19 de gener de 2011

Activitat de lectura

Aquesta activitat és feta per un grup de 16 alumnes de 5è de primària dins la unitat didàctica Els aliments i la digestió, tenint en compte:
  •  La competència lingüística, en el coneixement i en la interacció amb el món físic, en aprendre a aprendre i en la competència digital i tractament de la informació.
  • Els objectius:
                                - Diferenciar aliment - nutrient.
                                - Anomenar els diversos tipus de nutrients.
                                - Coneixer els òrgans de l'aparell digestiu.
                                - Descriu el procés de digestió.
                                - Fomentar el maneig de les eines de les TIC.
  • Continguts: Alimentació i nutrició, l'aparell digestiu, òrgans i funcions.
  • L'avaluació es farà d'acord al mapa conceptual elaborat amb l'eina Bubbl.us.
Per a realitzar l'activitat agruparem els alumnes per parelles per a potenciar el treball entre iguals, a més vaig aprofitar una sessió en la que tenia el suport d'una altra mestra.
Ara veurem els diferents mapes conceptuals.
Parella 1
Parella 2

dimarts, 18 de gener de 2011

Paraules que rimen

Escoltar és una de les habilitats lingüístiques imprescindibles per a fer un bon aprenentatge de la llengua. Si anem als primers aprenentatges dels infants el que primer feim és treballar la consciencia fonològica, doncs aquesta consciència ha de perdurar durant tot el procés d’aprenentatge.
En la següent activitat per als alumnes de 6è de primària, se posa a prova aquesta habilitat alhora de treballar el poema, i els seus elements (vers, estrofa i rima), d’acord als següents objectius:
-          Fomentar el gust pels poemes.
-          Desenvolupar la capacitat d’escoltar  i entendre el poema.
-          Conèixer el vers.
-          Adonar-se de les paraules que rimen.
-          Desenvolupar-se en el maneig de les noves tecnologies.
Per a dur a terme aquesta activitat es recomenable aprofitar una classe en que comptem amb el suport d’un altre mestre per a que l’atenció pugui ser més individualitzada i permeti un seguiment i una avaluació més de d’acord a les necessitats de cada alumne.
L’avaluació quedarà llavors, reflectida amb l’activitat del núvol amb l’eina wordle
Wordle: Paraules que rimen

diumenge, 16 de gener de 2011

Les TIC a l'aula

Hola a tothom, 
aquest bloc és un bloc d'aula amb l'objectiu de que sigui una eina per recullir activitats dels alumnes.
Les TIC suposen un nou plantejament dins la programació d’aula i per tant de la pràctica docent amb tot el que suposen les estratègies organitzatives i metodològiques adients per a assolir els objectius i per desenvolupar la competència digital i comunicativa de l’alumnat així com proporcionar al professor i a l’alumnat tota una sèrie de materials i recursos que ens posen a l’abast un món d’informació i alternatives que surten d’allò que és la transmissió tradicional de coneixements.
L'escola és una institució oberta a la societat i per tant ha d'adaptar-se als canvis socials i a les noves exigències dels més joves. No podem mirar cap enrere ni tancar els ulls al que és obvi: les noves tecnologies han despert la curiositat i la motivació dels nostres alumnes i han obert portes als que més dificultats tenien amb el llibre pur i dur.
 Esper que sigui d'utilitat i sigui un punt de trobada per a compartir activitats. Crec que tots ens podem beneficiar de les noves tecnologies, tant mestres com alumnes. Fins aviat